-17%
(14) Giá gốc là: 5.700.000₫.Giá hiện tại là: 4.750.000₫.
-6%
(23) Giá gốc là: 7.950.000₫.Giá hiện tại là: 7.450.000₫.
-22%
(8) Giá gốc là: 3.650.000₫.Giá hiện tại là: 2.850.000₫.