Biến áp tự ngẫu LIOA 600vA đổi nguồn 220v sang tiêu chuẩn Nhật 100V và tiêu chuẩn Mỹ 120V, Biến áp LIOA 1.5kVA tự ngẫu chuyển điện từ 220V sang điện 100V và 120V cho mọi thiết bị điện, Biến áp tự ngẫu LIOA 2kVA đổi nguồn 220v sang tiêu chuẩn Nhật 100V và tiêu chuẩn Mỹ 120V, Ổ cắm bếp từ Panasonic KW36301B 30A 250V, Bộ đổi điện điều hòa nhật nội địa nhật 100V dành cho máy từ 9000BTU đến 18000BTU