Cửa hàng dịch vụ, tại đây bạn có thể lựa chọn các dịch vụ bảo trì, sửa chữa, bảo dưỡng hoặc bảo trì, bảo hành, vận hành và lắp đặt cho tất cả các thiết bị và đồ dùng.

*Mua thêm gói bảo hành mở rộng cho sản phẩm

*Dịch vụ sửa chữa và bảo trì – lắp đặt và vận hành