(1) 185.000

Tổng hợp các loại đổi nguồn điện cho các thiết bị điện máy nội địa của Nhật. Đổi điện từ 220V sang 100V hoặc đổi điện từ 220V sang 200V. Tất cả đổi điện đều là hàng chính hãng và đạt tiêu chuẩn. Tương thích với các loại thiết bị nội địa của Nhật.