-5%
(3) Giá gốc là: 57.500.000₫.Giá hiện tại là: 54.450.000₫.
-38%
Giá gốc là: 62.500.000₫.Giá hiện tại là: 38.990.000₫.
-9%
(6) Giá gốc là: 67.500.000₫.Giá hiện tại là: 61.750.000₫.
-2%
(12) Giá gốc là: 65.500.000₫.Giá hiện tại là: 64.500.000₫.