-2%
(1) Giá gốc là: 2.750.000₫.Giá hiện tại là: 2.700.000₫.