-19%
(6) Giá gốc là: 10.950.000₫.Giá hiện tại là: 8.850.000₫.
-6%
(3) Giá gốc là: 22.300.000₫.Giá hiện tại là: 20.900.000₫.