-10%
(1) Giá gốc là: 4.700.000₫.Giá hiện tại là: 4.250.000₫.
-12%
(5) Giá gốc là: 6.500.000₫.Giá hiện tại là: 5.750.000₫.