-7%
(2) Giá gốc là: 41.500.000₫.Giá hiện tại là: 38.500.000₫.
-19%
(2) Giá gốc là: 32.000.000₫.Giá hiện tại là: 25.950.000₫.