-5%
(2) Giá gốc là: 15.500.000₫.Giá hiện tại là: 14.750.000₫.
-16%
(10) Giá gốc là: 8.650.000₫.Giá hiện tại là: 7.290.000₫.