-8%
(8) Giá gốc là: 25.500.000₫.Giá hiện tại là: 23.500.000₫.
-22%
(6) Giá gốc là: 48.500.000₫.Giá hiện tại là: 37.990.000₫.