-14%
(4) Giá gốc là: 55.450.000₫.Giá hiện tại là: 47.450.000₫.
-45%
(1) Giá gốc là: 65.990.000₫.Giá hiện tại là: 35.990.000₫.
-7%
(3) Giá gốc là: 62.500.000₫.Giá hiện tại là: 57.850.000₫.