-53%
(2) Giá gốc là: 52.500.000₫.Giá hiện tại là: 24.500.000₫.
-64%
(2) Giá gốc là: 78.500.000₫.Giá hiện tại là: 28.500.000₫.
-65%
(3) Giá gốc là: 72.500.000₫.Giá hiện tại là: 25.500.000₫.