-9%
(1) Giá gốc là: 23.000.000₫.Giá hiện tại là: 20.950.000₫.
-3%
(1) Giá gốc là: 58.500.000₫.Giá hiện tại là: 56.500.000₫.