-8%
(4) Giá gốc là: 10.990.000₫.Giá hiện tại là: 10.150.000₫.
-9%
(4) Giá gốc là: 11.450.000₫.Giá hiện tại là: 10.450.000₫.
-10%
(16) Giá gốc là: 11.550.000₫.Giá hiện tại là: 10.450.000₫.