Hướng dẫn sử dụng Máy lọc nước Mitsubishi Cleansuit A103ZC

Máy lọc nước Mitsubishi Cleansuit A103ZC nội địa Nhật là một hệ thống lọc tích hợp cao cấp với khả năng loại bỏ 99,9% vi khuẩn có hại trong nước. Cung cấp nguồn nước sạch chất lượng cao liên tục với 8000L/năm

Hướng dẫn lắp đặt và sử dụng Máy lọc nước Mitsubishi Clearnsuit A103ZC

Các bộ phận trong hộp Hướng dẫn sử dụng máy lọc nước mitsubishi cleansuit a103zc

Hướng dẫn lắp đặt Hướng dẫn sử dụng máy lọc nước mitsubishi cleansuit a103zc