Bảng mã lỗi nồi cơm điện Toshiba nội địa nhật bản

Bảng Mã Lỗi Nồi Cơm Điện Toshiba Nội Địa Nhật Bản

Đối với nồi cơm điện nội địa nhật bản Toshiba khi có sự cố hoặc bất thường trong quá trình sử dụng sẽ có những thông báo bằng âm thanh và hình ảnh hiển thị trên màn hình. Những lỗi nồi cơm điện Toshiba được hiển thị bằng các thông báo có chữ kèm số tương ứng với từng mã lỗi. Dưới đây là bảng mã lỗi tự chuẩn đoán của nồi cơm điện Toshiba nội địa nhật bản

Bảng Mã Lỗi Nồi Cơm Điện Toshiba Nội Địa Nhật Bản

C10 Lỗ thông khí bất thường
C11 Cảm biến nồi bị lỗi
C12 Cảm biến nắp nồi lỗi
C13 Nắp ngoài nồi bị mở
C14 Chế độ điện áp cao
E Cảm biến lỗi
E02 Cảm biến nồi bị lỗi
E03 Cảm biến nồi bị ngắn mạch
E05 Cảm biến nắp nồi lỗi
E06 Cảm biến nắp nồi ngắn mạch
E07 Cảm biến nhiệt độ IGBT đứt
E08 Cảm biến nhiệt độ IGBT lỗi
E09 Cảm biến nhiệt độ IGBT ngắn mạch
E1 Cảm biến bên cạnh đứt
E10 Mạch inveter không hoạt động, không gia nhiệt
E11 Lỗi nguồn, cắm nhầm điện 200V
E12 Quạt lỗi, nguồn điện
E13 Lỗ thông khí bất thường
E2 Cảm biến bên cạnh không tiếp xúc
E3 Cảm biến nắp nồi đứt
E4 Cảm biến nắp nồi không tiếp xúc
F01 Cảm biến nồi bị đứt
F02 Cảm biến nồi bị lỗi
F03 Cảm biến nồi bị ngắn mạch
F04 Cảm biến nắp nồi đứt
F05 Cảm biến nắp nồi lỗi
F06 Cảm biến nắp nồi ngắn mạch
F07 Cảm biến nhiệt độ IGBT đứt
F08 Cảm biến nhiệt độ IGBT lỗi
F09 Cảm biến nhiệt độ IGBT ngắn mạch
F10 Mạch inveter không hoạt động, không gia nhiệt
F11 Lỗi nguồn, cắm nhầm điện 200V
F12 Điều chỉnh giá trị bất thường
F13 Nhiệt độ nắp bất thường – cao
F14 Tín hiệu Micro control bất thường
F15 Cảm biết nhiệt nồi bất thường
F26 Cảm biết nhiệt nắp nồi bất thường